Doorgaan naar inhoud

Privacyverklaring

Erotheek Schiedam B.V, gevestigd aan Rotterdamsedijk 411, 3112 AP Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres
Rotterdamsedijk 411
3112 AP Schiedam

Website
www.erotheekbioscoop.nl

E-mailadres
info@erotheekbioscoop.nl

Telefoonnummer
010 - 427 04 24

KVK-nummer
24240130

BTW-nummer
NL802261760B01

De directeur is de Functionaris Gegevensbescherming van Erotheek Schiedam B.V. en is te bereiken via info@erotheekbioscoop.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Erotheek Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

In het geval van uw verzoek inzake uw persoonsgegevens additioneel:

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@erotheekbioscoop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Erotheek Schiedam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Het herkennen en uitsluiten van eventueel ongeoorloofd gebruik of misbruik door derden Erotheek Schiedam heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van IP adressen en het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. Erotheek Schiedam is hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Erotheek Schiedam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Erotheek Schiedam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Erotheek Schiedam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Personalia
Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Adresgegevens
Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
Bewaartermijn: Maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Technische gegevens (IP-Adres, Activiteitenlog)
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. Erotheek Schiedam heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking hiervan, omdat zij hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Categorie: Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats)
Bewaartermijn: Maximaal 4 weken
Reden: Indien u een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen

Delen van persoonsgegevens met derden

Erotheek Schiedam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Erotheek Schiedam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erotheek Schiedam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erotheek Schiedam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erotheekbioscoop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Erotheek Schiedam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erotheek Schiedam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@erotheekbioscoop.nl.